Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

Metabolik Cerrahi (Şeker Ameliyatı )

Metabolik Cerrahi (Şeker Ameliyatı )

Metabolik veya Diabet Cerrahisi Nedir ?

Diabet hakkında kısa bilgiler;

Diabet ölüme neden olan ilk 10 hastalık içindedir.

Sağlığa harcanın paranın 10 da biri diabet içindir,  diabetli hastalar diabet olmayanlar göre 2.5 kat daha fazla sağlık harcaması yapar.

Diabetli hastaların %90’ını tip 2 diabettir.

Toplumun  yaklaşık %10’unu diabetlidir ve diabetli hastaların %25’i obezdir. Şuanki koşullar devam ederse bu yüzyılın sonunda nüfusun yarısı diabetli olacak.

Diabet, insülin yetersizliğinden veya insülinin vücutta yeterli kullanılamamasından (insülin drenci) dolayı şeker yüksekliği ile seyreden kronik bir hastalıktır. Yüksek kan şekeri  kalp, böbrel ve gözler gibi bir çok önemli organı ve sistemi etkiler. Tip 2 diabet, obesite, hipertansiyon ve triglicerid yüksekliği ile beraber görülebilir.

Tip 2 diabet, insülin salgısının zaman ile bozulması ile seyreder . Bu süreçde  diabet  tedavisi için  kullanılan ilaç sayısı ve dozu artmaktadır. Diabetin devam eden seyrinde şeker kontrolü güçleşmekte ve kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği , körlük gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir.

Obezite ve Diabet cerrahisi, tip 2 diabet, hipertansiyon, lipid yüksekliği üzerine çok etkili olup bu hastalıklardan dolayı ölümü ciddi biçimde azaltmaktadır.


Diabet tedavisi

Şuan klasik tip 2 diabet tedavisi, yaşam sitili değişikliği (kilo kaybı,diet, egzersiz) ve diabet ilaçlarıdır ( oral anti diabetikler ve insülin) ve diabet cerrahisidir.

Diabet hastalarını niye ilaç tedavisi ile kontrol etmek zordur ?

Yaşam tarzı değişiklikleri, diet ve egzersiz  programları ile obez hastalarda kalıcı kilo kaybı elde etmek çok zordur. Şeker kontrolü obez hastalarda iyice güçleşmektedir. Ayrıca, diabet tedavisinde kullanılan insülin kilo alımını tetikleyen bir ilaçdır.

Özelikle obez hastalarda, diabet kontrolü güçleştiğinde, metabolik cerrahi iyi bir seçenektir. Bypass cerrahisinde %85 oranında diabet hastalarında iyileşme sağlamaktadır.

Diabet cerrahisi şuan bilinen en etkili tip 2 diabet tedavisidir.

Özellikle bypass cerrahisinin kilo kaybı yanında diabetin iyileşmesine çok önemli etkisi vardır. Bypass cerrahisinde gıdaların direkt olarak ince bağırsakların orta kısmına gelmesi, kanda diabet düzenlemesinde çok önemli bir hormon olan GLP-1’in salgısını artırmak sureti ile kan şekerini normal seviyelere indirdiği kanıtlanmış bir gerçektir.

Tüp mide ameliyatlarından sonrada kilo kayıbına bağlı diabet hastalarının kan şekeri ayarlarında önemli düzelmeler görülebilmektedir.

Diabet cerrahisi sonrası iyileşmeler sadece diabet te görülmemektedir. Hastaları


Diabet cerrahisinin risk ve yararları nelerdir ?

Diabet hastalığı ölüme sebep olan hastalıkların başında gelmektedir. Kalp krizi, inme böbrek yetmezliği diabet hastalarında çok yüksek oranda görülür. Diabet cerrahisi geçiren hastalarda bu beklenen ölüm riski ciddi oranda azaldığı gösterilmiştir.

Tabi ki diabet cerrahisi büyük bir operasyondur ve kendine ait risk ve komplikasyonları mevcuttur, ama diabet hastalığının devamı halinde oluşacak komplikasyonlar ile kıyaslandığında diabet cerrahisinde uzman ve tecrübeli  ekipler tarafından yaplıan ameliyat riski çok daha minimum bir risktir.

Her diabetli hasta, kendi risklerini ve diabet cerrahisi risklerini karşılaştırıp bir karar vermelidir.


Kimlere diabet cerrahisi yapıyoruz ?

2011 yılında, Amerika Birleşik Devlet’lerrinin New York şehrinde, endokrin uzmanları, diabet uzmanları ve kousunda cerrahlar 2. Dünya Tip 2 Diabet tedavileri kongresinde şu karalar alınmıştır ve Dünya çapında kabul görmüştür;

  • Obez ve diabetli hastaların tedavisinda diabet cerrahisi çok güçlü bir seçenektir.
  • İlaç tedavisi ile kontrol altına alınamayan obez ve Tip 2 diabetli hastalarda cerrahi uygun bir bir tedavidir.
  • Vücut kitle indeksi 35 üzerinde olan diabetli hastalara cerrahi uygulanabilir.
  • Ciddi kardivasküler riski olan ve diabet tedavi ve kontrolünde güçlük olan ve vücut kitle endeksleri 30 -35 arası olan hastalarda cerrahiye adydırlar.
  • Tecrübeli cerrahlar tarafından yapıldığında , ameliyatta ölüm ve komplikasyon riski safra kesesi ameliyatı risklerine eşittir.