Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

Mini Gastrik Bypass

Mini Gastrik Bypass

Mini gastrik bypass  nedir ?

Tek anastomozlu bir bypass ameliyatıdır. IFSO (Dünya Obezite Cerrahisi Federasyonu) nun bu ameliyatı tanıması ile birlikte son yıllarda popülerize olmuştur. Özellikle diabetik hastaların tedavilerinde  Roux-en Y gastrik bypass dan daha etkili olduğu görülmüştür. Tüp mide revizyon ameliyatlarında iyi bir seçenektir.


Mini gastrik bypass nasıl çalışır ?

Mide 10-12 cm uzunluğunda bir tüp olarak hazırlanır. Bağırsakların yaklaşık 200 cm lik bölümü mide ile birleştirilir.


Mini gastrik bypass ameliyatının avantajları nelerdir ?

Roux en-Y gastrik bypass ameliyatına göre daha kısa sürer ve daha az komplikasyon oranına sahiptir.

İç fıtık oluşma oranı daha düşüktür.


Mini gastrik bypass ameliyatının dezavantajları nelerdir ?

Asid ve safra nın mideye reflüsü olabilir.