Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

Botox nedir ?

Botox nedir ?

Botox, Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen bir toksindir ve, toprak, göller ve ormanlar da dahil olmak üzere birçok doğal ortamda bulunur.

Bakteri ayrıca memelilerin ve balıkların bağırsak yollarında ve yengeçlerin ve diğer kabuklu deniz hayvanlarının solungaçlarında ve organlarında bulunabilir.

Bu tür doğal olarak oluşan Clostridium botulinum bakterileri ve sporları genellikle zararsızdır.

Sorunlar sadece sporlar vejetatif hücrelere dönüştüğünde ve hücre popülasyonu arttığında ortaya çıkar.

Belli bir noktada, bakteriler botulizmden sorumlu ölümcül nörotoksin olan botulinum toksini üretmeye başlar.

Nörotoksinler sinir sistemini hedef alır ve nöronların etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan sinyal verme süreçlerini bozar. 

Görüldüğü gibi botox,bir bakteri toksinidir. 

 

Prof.Dr.Tolga Müftüoğlu