Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

Metabolik Cerrahideki Deneyim

Metabolik Cerrahideki Deneyim

Sonuçlarımız:     

Bypass cerrahisi uyguladığımız ve daha öncesinde insülin kullanan hastalarımızın tamamı ameliyat sonrası insülin dahil hiçbir diabet ilacı kullanmamışlardır. Sadece 1 hastamız 5 yıl sonra bir travma sonrası düşük doz insülin ihtiyacı olmuştur.

Diabet cerrahisi sonrası kaçak olan hasta sayımız                                                                    0

Diabet cerrahisi sonrası anastomoz kaçağı olan hasta sayımız                                               0

Diabet cerrahisi sonrası kanama ve diğer komplikasyon gelişen hasta sayımız                   0

Diabet cerrahisi sonrası kayıp edilen hasta sayımız                                                                  0