Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

DÜNYA OBEZİTE KONGRELERİNDEKİ SUNUMLAR

DÜNYA OBEZİTE KONGRELERİNDEKİ SUNUMLAR

2014 Montreal


2015 Viyana


2016 Rio De Janeiro


2017 Londra