Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

Şeker hastalığında ameliyat bir çözüm mü ?

Şeker hastalığında ameliyat bir çözüm mü ?

Şeker hastalığı adında anlaşılacağı gibi, vücudumuzdaki şeker düzenlemesinin bozulmasına bağlı yüksek şeker yüksekliği ile seyreden, kronik bir hastalıktır.

Şeker hastalığı tanısı açlık kan şekerini 125 mg/dL üzerinde çıkması ile konur.

İki tipi vardır.

Tip 1; Çocukluk çağında görülür, pankreas hiç insülin üretemediği için tamamen insüline bağılıdır.

Tip 2; Vücudumuzda insülin mevcut, fakat genellikle obesiteden dolayı  etkili şekilde kullanamadığımız oluşan şeker hastalığı tipidir. Genellikle daha ileri yaşlarda ortaya çıkar.

Tip 1 Şeker hastalığının günümüzdeki tek tedavisi insülindir.

Tip2 şeker hastalığının tedavisi öncelikle Oral Anti Diabetik ilaçlar ve yetersiz kaldığında insülindir. Hastalar bu ilaçları kullanarak kan şekerlerini dengelemeye çalışmaktadırlar.

Metabolik Cerrahi veya Diabet cerrahisi şeker hastalığının tedavisinde en etkili seçenektir. Diabet cerrahisi yapılan hastalarda kan şekerleri hemen ameliyat sonrası hızla düzelmektedir ve çok uzun yıllar bu etki sürmektedir. Bu etkinin temeli ince bağırsaklarımızdır. İnce bağırsaklarımız artık 2. Beyin olarak edilmektedir. Gıdanın ince bağırsaklardaki yolunu değiştirdiğimizde insülinin çok etkili olarak kullanılmasını sağlayan GLP 1 hormonu salgılanmakta ve kan şekeri  kolaylıkla  kontrol altına alınmaktadır. Şeker hastalarını %90’ını obez olduklarından, bu ameliyatlardan sonra kiloda verdiklerinden hastalar ayrıca mutlu olmaktadırlar. Bundan dolayı tüp mide ameliyatlarından sonradadiabet hastalarında düzelme görülmektedir.

Benim kendi hastalarımın tamamı ameliyat sonrası insülini, bazıları da oral anti diabetik  ilaçları bırakmışlardır. Amerika Birleşik Devlet leri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda, benzer sonuçlar alınmıştır, hastaların büyük bir bölümü insülini kullanmamaktadırlar, klasik diabet tedavisinde böyle bir sonuç söz konusu değildir.

Özelikle diabet süresi 10-12 yıldan düşük hastalarda, başarı şansı çok daha yüksektir.  Ayrıca ameliyat ettiğimiz hastaların c-peptid seviyelerini  1 nmol/l den yüksek olmasını istemekteyiz. C peptid düzeyi pankreas insülin kapasitesini gösteren bir testtir ve Diabet cerrahisinden önce mutlaka ölçülmelidir.

Sonuç olarak, Diabet Cerrahisi,diabetin tedavisinde halen en etkili bir tedavi metottur.

Prof.Dr.Tolga Müftüoğlu