Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

SORULARLA METABOLİK/DİABET CERRAHİSİ

SORULARLA METABOLİK/DİABET CERRAHİSİ

 

Metabolik / Diabet Cerrahisi Nedir?

Son yıllarda “Metabolik Cerrahi” giderek popülerize olmuştur. 2002’den itibaren tip 2 diabetin tedavisinde metabolik cerrahi ciddi bir alternatif olarak gündemdedir. Diabetik hastaların metabolik cerrahiden sonra şeker seviyelerindeki düzelmenin sebebi sadece, kilo vermeleri değil, gıdanın ince barsakdaki  seyrinin değişmesinden dolayıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2007 de düzenlenen “Diabetes Surgery Summit”, Diabet Cerrahisi Zirvesinde ve 2011 de “The International Diabetes Federation” Uluslararası Diabet Federasyonu toplantılarında, diabet hastaları için metabolik cerrahi resmen tanınmış ve kabul edilmiştir.

Obezite cerrahisinin ve Metabolik cerrahinin birbirinden farklı konseptler olduğu kabul edilmiştir. Bu iki konseptin birbirlerinden farklı amaçları olduğu kabul edilmiştir.

Metabolik cerrahi için başvuran kişilerin, obezite cerrahisi için başvuran kişilerden; hipertansiyon, lipid bozukluğu, kardiovaküler sistem problemlerinin daha fazla olduğu ve daha çok erkek hasta olduğu görülmüş ve esas kaygılarının vücut görünüşlerinden çok tıbbi problemler olduğu ortaya konmuştur.

Tüm bu verilerin ışığı altında Metabolik /Diabet cerrahisinin, obezite cerrahisinden farklı bir dal olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynak:Bariatric News, Franco Rubino

 

Dünyada Metabolik Cerrahinin Yeri;

Dünya Obezite ve Metabolik Cerrahi Federasyonu (IFSO), 2014 yılında dünyada 580.000 metabolik prosedürü yapıldığını belirtmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde 2013 yılında 179.000, 2014 yılında 196.000 vaka yapılmış ve tüm dünyada giderek yaygınlaşmıştır.

 

Diabet Hakkında Gerçekler;

*Dünyada her 10 saniyede 1 bir kişi diabete bağlı komplikasyonlardan ölmektedir.

*Ölüme sebep olan 10 hastalıktan biridir

*Sağlık için harcanan her 10 liradan 1 lirası diabete bağlı sebeplerdendir

*Diabetlerin %90 ını obezdir ve diabet gelişmesi için birinci sebepir.

*Şu anki eğilim devam ederse, 2030 kadar nüfusun yarısı diabet veya diabet öncesi dönemde olacaktır.

*Nüfusun %9 ‘u diabetikdir ve %25’i aşırı obezdir.

*Metabolik cerrahi tip 2 diabetin en etkili tedavi şeklidir.

*Diabet; kardiovasküler hastalıklar, inme, körlük, böbrek yetmezliği, nöropati, ampütasyon, impotans, depresyon ve kansere yakalanma oranlarını artırmaktadır.

*Diabetik hastalarda hayat beklentisi, 12-14 yıl azalmaktadır.

*Gerçekte, kan şekerini düzenlemek için kullanılan diabet ilaçları ve insülin dozlarını zaman ile artırmak gerekmektedir. Bundan dolayı diabet kronik ve ilerleyici bir hastalıktır.

(Amerikan Metabolik ve Cerrahi Derneği, ASMBS; American Society for Metabolic and Bariatric Surgery)

 

 

Metabolik /Diabet Cerrahisi ve Diabet Tedavisindeki Etkinliği;

 Diabet Cerrahisi geçiren diabetik kişilerin %90’ınında;

 *Kan şekeridüşer

*Diabet için kullanılan ilaç sayısı ve dozu düşer

*İnsülin ihtiyacını veya dozu düşer

*Diabet ile ilgili hastalıklarda iyileşme görülür.

*İyileşme yıllarca sürer.

Diabet Cerrahisi geçiren kişilerin diabetlerinde %78 oranında düzelme görülür; 

(Amerikan Metabolik ve Cerrahi Derneği, ASMBS; American Society for Metabolic and Bariatric Surgery)

  

Metabolik/Diabet Cerrahisinde Diabet ve Glukoz kontrolü,

 Diabet cerrahisinin tip 2 diabetin tedavisinde çok etkili olduğuna dair birçok çalışma vardır (BMJ, Gloy VL). Bu ameliyatlar, HbA1c’yi düşürür aynı anda inkretinleri ve insülin hassasiyetini artırır. Birçok hastada HbA1 c , kan şekerleri normal sınırlara iner ve diabet ilaçlarına ihtiyaç duymayarak, diabetleri düzelme sürecine girerler.

Yapılan çalışmada diabet cerrahisi geçiren hastaların %72 si kan şekerleri 110mg/dl altına girerken, ilaç kullanan hastalarda bu oran %16 dır (NEngl J Med, Schauer).

Yapılan başka bir çalışmada, kan şekerinin 100 mg/dl ve HbA1c nin 6.5 altına metabolik cerrahi geçiren hastaların %75 ile 90 oranında düşerken, ilaç tedavisi alanlarda bu oran % 0 dır (Lancet, Mingrone).

Gastrik bypass sonrası diabete bağlı hastalıklarda %92 azalma görülmüştür (N Eng J Med, Adams TD, 2007).

Hastaların diabetlerindeki düzelme birçok faktöre bağlıdır; hastanın yaşı, diabetin süresi, diabet için kullanılan ilaçların dozu ve miktarı, insülin dozu ve süresi, diabete bağlı komplikasyonların varlığı ve diğer eşlik eden hastalıklar. Tüm bu faktörler diabet cerrahisinin hasta üzerindeki etkisini belirler.

Sonuç olarak; tip 2 diabet için yapılan metabolik cerrahisi hastaların diabetleri üzerine mutlaka pozitif etkileri vardır.

Metabolik cerrahi zor bir cerrahidir ve birtakım riskleri vardır, tecrübeli ellerde ve bu ameliyatlar için uygun ve donanımlı merkezlerde çok düşük riskler ile başarı ile yapılmaktadır. Diabet cerrahisi sonrası hastaların tıbbi olarak avantajları ameliyat riskleri ile karşılaştırılmayacak oranda yüksektir.