Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

Tüp mide ameliyatları sonrası kaçak riski nedir ?

Tüp mide ameliyatları sonrası kaçak riski nedir ?

Tüp mide ameliyatları sonrası kaçak en korkulan komplikasyondur ve  mide ameliyatlarının %1-3 ünde görülür. Kaçak midenin zımba ile kapatılan hattında açılma demektir. Ameliyat sonrası hasta ve cerrah için bir kabusa dönüşebilir.Kaçak ameliyattan 1 ile 30 gün arasında görülebilir. Ameliyat esnasında ve sonrasında yapılan testler negatif çıksa bile kaçak oluşabilir. On yıl önce kaçak oranları %7 iken zamanla tekniğin ve mide anatomisinin anlaşılması ile bu oran düşmüştür. Ameliyat sonrası ateş , hızlı nefes alma, karın ağrısı ve iyilik halinin bozulması ilk işaretlerdir ve hemen ilgili doktor ve hastaneye başvurmak lazımdır.Tüp  mide ameliyatları sonrası görülen kaçakların sebebi tam anlaşılamamıştır. Bununla beraber ortaya konulan bir çok hipotez vardır. Kaçak riskini azaltmak için çeşitli ameliyat teknikleri uzun yıllardır tartışılmaktadır.Kaçaklar 3 tip dir;Erken kaçak ; 1-3 günYakın kaçak ; 7-10 günGeç kaçak ; 10 gün den sonraki kaçaklardır.

Kaçak olduktan sonrada standart bir tedavi yaklaşımı olmasa da, asıl olan erken müdahale etmek asıl olandır. Tüp mide ameliyatları sonrası oluşan kaçaklara bağlı ölümlerin en önemli sebebi geç müdahaledir. En sık başvurulan yöntem, kaçak bölgesinin drenajı ve mide içine stent konulmasıdır. Stentleme genelde başarılıdır, kaçak kapanmaz ise 3-4 haftada bir değiştirilmesi gerekebilir. Bir kaçak 3 ayda kapanmaz ise kronikleşmiş demektir ve bir revizyon cerrahisi gerekir.

Şunu da hatırlatmam gerekir ki, kaçak riski sadece tüp mide ameliyatlarında görülmeyip tüm obezite ve metabolik ameliyatlardan sonra görülebilir, ama tüp mide ameliyatı sonrası görülen kaçaklar en zor iyileşen tipidir.

Tabi ki, bir takım cerrahi teknikler ile bu tip kaçaklar önlenebilir. Kaçak riskine rağmen yıllar içinde bypass cerrahisini geçerek tüm Dünya da en fazla yapılan bariatrik cerrahi prosedürü olmuştur.

 

Prof.Dr.Tolga Müftüoğlu