Morbid Obezite merkezi, Tolga Müftüoğlu

Tüp Mide ve Bypass Cerrahisi i tehlikeli midir?

Tüp Mide ve Bypass Cerrahisi i tehlikeli midir?

Hastalar sık ​​sık , arkadaşlarının ve ailelerinin obezite ameliyatlarının tehlikeli olduğunu, hatta bu ameliyatlar sırasında ölebilceklerinden endişe duyduğunu söylerler. Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, obezite  cerrahisinden  kaynaklanan riskler, bu ameliyatların ilk yapıldığı senelerde çok daha fazla idi. Ancak, daha az komplikasyonlu  laparoskopik ve robotik cerrahi gibi minimal invaziv tekniklerin ortaya çıkmasıyla, tüp mide ve bypass cerrahisinin  güvenlirliliği çarpıcı bir şekilde artmıştır. Aslında, son veriler bariatrik cerrahinin safra kesenizin çıkarılmasından daha güvenli olduğunu göstermektedir. Obezite cerrahi için ölüm  oranı safra kesesi ameliyatlarındaki risk olan yüzde 0.7 ile karşılaştırıldığında yüzde 0.25'tir. Obezitenin de tehlikeli olduğunu, diyabet ve hipertansiyon gibi hayati tehlike arz eden riskleri artırdığını ve hatta ömrünü azalttığını unutmayın. 

Prof.Dr.Tolga Müftüoğlu